Το Δικηγορικό Γραφείο «Σπηλιωτόπουλος & Συνεργάτες» ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1963 από τον Ξενοφώντα Β. Σπηλιωτόπουλο και έκτοτε έχει συνεχή και έντονη παρουσία στον Ελληνικό νομικό χώρο. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, το γραφείο μας παρέχει με συνέπεια και αξιοπιστία τις υπηρεσίες του, κυρίως στον τομέα του Ιδιωτικού Δικαίου, έχοντας ως βασικό γνώμονα την πλήρη και ουσιαστική συνδρομή των πελατών μας και των ιδιαίτερων απαιτήσεών τους. Βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας, απόλυτα προσηλωμένοι στις αρχές της εχεμύθειας και της αξιοπιστίας, απαρέγκλιτα και αυστηρά υπηρετώντες το χώρο της θέμιδος, αντιμετωπίσαμε την ευρεία αναγνώριση και τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των πελατών μας με τον ίδιο αρχικό ζήλο, με αμείωτη αφοσίωση και αποτελεσματικότητα.

Σήμερα το γραφείο μας εδρεύει στο κέντρο των Αθηνών απασχολώντας πέντε συνεργάτες και δραστηριοποιούμενο στους τομείς κυρίως του Ιδιωτικού Δικαίου. Παρέχει υπηρεσίες τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και μάχιμης δικηγορίας, με κύρια έμφαση στους τομείς του εμπορικού, εταιρικού, εργατικού, τραπεζικού, χρηματοοικονομικού, ασφαλιστικού, ναυτιλιακού, πετρελαϊκού, ιδιωτικού διεθνούς, αστικού, αθλητικού και κατασκευαστικού δικαίου, καθώς και σ’ αυτούς του δικαίου των συμβάσεων, των ακινήτων και των τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον χειρίζεται υποθέσεις ποινικού δικαίου, που άπτονται αυστηρά εμπορικών, εργατικών και αστικών υποθέσεών, ενώ συμπράττοντας με εξειδικευμένους για το σκοπό αυτό συνεργάτες, αναλαμβάνει τον χειρισμό υποθέσεων φορολογικού δικαίου.

Περαιτέρω σε συνεργασία με έναν αριθμό αυστηρά επιλεγμένων ειδικών επαγγελματιών (συμβολαιογράφων, οικονομικών συμβούλων, φοροτεχνικών, τραπεζικών και επενδυτικών συμβούλων κλπ) καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, παρέχοντας μια κατά το δυνατόν σφαιρική εξυπηρέτηση των απαιτήσεων των πελατών μας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Η άριστη και άρτια γνώση ξένων γλωσσών από τους συνεργάτες μας, καθώς και η ενασχόληση και εμπειρία του γραφείου μας σε υποθέσεις αλλοδαπών δικαίων (κυρίως Γερμανικού και Αγγλικού) επέτρεψαν τα τελευταία χρόνια την επέκταση των δραστηριοτήτων μας στο εξωτερικό, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την διεύρυνση του πελατολογίου μας, εκπροσωπώντας πλέον έναν αυξανόμενο αριθμό ξένων πελατών στην Ελλάδα, καθώς και Ελλήνων στην αλλοδαπή.

Έχοντας ως κύριο γνώμονα και στόχο την κατά το δυνατόν πιο αξιόπιστη, πλήρη, άμεση και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, το γραφείο μας εξασφάλισε συνεργασίες με αντίστοιχες νομικές εταιρείες του εξωτερικού και συγκεκριμένα στη Γερμανία, στο Λονδίνο, τη Γενεύη, τη Μάλτα, ενώ σύντομα πρόκειται να προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία παραρτήματος στη Βερολίνο.

Διαρκώς επεκτεινόμενο και σε νέους τομείς τα τελευταία χρόνια το γραφείο μας δραστηριοποιήθηκε ενεργά στο χώρο του αθλητικού δικαίου, προσφέροντας τις νομικές υπηρεσίες του σε ένα σημαντικό αριθμό συλλόγων, εταιρειών του κλάδου, καθώς και επαγγελματιών αθλητών. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τους επαγγελματίες αθλητές, συστήθηκε ένα εξειδικευμένο τμήμα με κύριο σκοπό την κάλυψη και εξυπηρέτηση όλων των αναγκών, που σχετίζονται με το επάγγελμά τους (π.χ. σχέσεις με τους εργοδότες τους, σχέσεις με τις εθνικές και διεθνείς αθλητικές αρχές και ομοσπονδίες, χρηματοοικονομικές συμβουλές και επενδύσεις κλπ.).

Η μακρά, σχεδόν πεντηκονταετής, απόλυτα επιτυχημένη παρουσία του γραφείου μας στο χώρο του δικαίου και η συνεπαγομένη εμπειρία, εμπλουτισμένη με το δυναμισμό μιας νέας γενιάς άρτια καταρτισμένων συνεργατών, ευέλικτων και προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της νέας εποχής, είμαστε βέβαιοι ότι, αποτελούν εγγύηση για την τεκμηριωμένη και ολοκληρωτική εξυπηρέτηση των απαιτήσεων των πελατών μας, γεγονός που αποτελεί αποκλειστικό μας σκοπό.