Από το 1963

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, το γραφείο μας παρέχει με συνέπεια και αξιοπιστία τις υπηρεσίες του, έχοντας ως βασικό γνώμονα την πλήρη και ουσιαστική συνδρομή των πελατών μας και των απαιτήσεών τους, με αφοσίωση και αποτελεσματικότητα

Συνεργάτες

Σήμερα το γραφείο μας απασχολεί πέντε συνεργάτες και δραστηριοποιείται στους τομείς κυρίως του Ιδιωτικού Δικαίου. Παρέχει υπηρεσίες τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής όσο και μάχιμης δικηγορίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

Διεθνής παρουσία

Το γραφείο μας έχει εξασφαλίσει συνεργασίες με αντίστοιχες νομικές εταιρείες του εξωτερικού και συγκεκριμένα στη Γερμανία, στο Λονδίνο, τη Γενεύη, τη Μάλτα, ενώ σύντομα πρόκειται να προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία παραρτήματος στη Βερολίνο.

Παρουσίαση Γραφείου

Το Δικηγορικό Γραφείο «Σπηλιωτόπουλος & Συνεργάτες» ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1963 από τον Ξενοφώντα Β. Σπηλιωτόπουλο και έκτοτε έχει συνεχή και έντονη παρουσία στον Ελληνικό νομικό χώρο.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Εταιρικό Δίκαιο
 • Ναυτικό Δίκαιο
 • Τραπεζικό Δίκαιο
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Ασφαλιστικό Δίκαιο
 • Πετρελαϊκό Δίκαιο
 • Τηλεπικοινωνιακό Δίκαιο
 • Διαδικτυακό Δίκαιο
 • Αστικό Δίκαιο
 • Ενοχικό Δίκαιο
 • Εμπράγματο Δίκαιο
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Κληρονομικό Δίκαιο
 • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
 • Δίκαιο Συμβάσεων
 • Δίκαιο Ακινήτων
 • Κατασκευαστικό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Αθλητικό Δίκαιο
 • Φορολογικό Δίκαιο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας τηλεφωνικά, μέσω e-mail ή μέσω μηνύματος που μπορείτε να αποστείλλετε από την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.