Απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις με δεκαετή δικαστηριακή εμπειρία. Ενασχόληση με υποθέσεις που άπτονται όλο το φάσμα αστικού δικαίου. Πληθώρα παραστάσεων σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, σύνταξη δικογράφων πάσης φύσεως και ολοκληρωτική διεκπεραίωση φακέλων με πλήρη νομική εκπροσώπηση.

Ιδιαίτερη ενασχόληση με θέματα που άπτονται όλων των σταδίων της αναγκαστικής εκτέλεσης, κυρίως με υποθέσεις τραπεζικού δικαίου για λογαριασμό μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Καλή γνώση αγγλικής και γερμανικής γλώσσας.